Dag 1 Buiten de binnenwereld
Een ervaringsgerichte reis door je binnenwereld. Wat leeft er in jou? Wat blijft onopgemerkt
of onzichtbaar? Wat fascineert je, raakt je? Wat vind jij belangrijk? Waar vind je ruimte voor
je talenten?
Landen, ontvouwen, herkennen en delen.

Dag 2 Onthouden = inhouden?
Een verdere verkenning van jouw wereld en hoe je je daarin beweegt. Wandelen over de brug tussen toen en nu. Waar liggen (impliciete) grenzen en hoe werken die door in je dagelijkse handelen? Op welke wijze -en in welke mate- word jij zichtbaar voor de mensen om je heen? Niet alleen ontdekken, maar ook doen!
Dag 3 De onnavolgbare buitenwereld. Schijn en wezen
Van de binnenwereld naar de  buitenwereld: Wie en wat ontmoeten we daar? Zoeken naar eigen nieuwe mogelijkheden en verlangens. Naar buiten, op verkenning.
Dag 4 Intelligent zijn & dagelijks doen
Oefenen rond de posities die je kan innemen in lastige situaties. Hoe kan je
afstemmen zonder jezelf tekort te doen? Welke stappen wil je zetten?
Dag 5 Het vergulden van de middenweg
Terugkijken, oogsten en afscheid nemen. Het visualiseren van je reis van de
afgelopen maanden: van buiten naar binnen en andersom!